Česky English

+420 511 181 555

info@iccti.org

8th ICCTI WORKSHOP

8th ICCTI WORKSHOP

Současné možnosti buněčných terapií v léčbě onemocnění pohybového aparátu – nový standard jako součást moderní komplexní péče o pacienta

20. června 2015
Konferenční centrum GreenPoint (
www.kc-greenpoint.cz), Dvouletky 42, Praha 10

PROGRAM

9:30 – 10:00 Registrace účastníků, občerstvení
10:00 – 10:15 Přivítání účastníků a zahájení Workshopu
prof. MUDr. J. Michálek, Ph.D., prezident ICCTI
10:15 – 10:45 Využití buněk stromální vaskulární frakce z tukové a pojivové tkáně v ortopedii
Prof. MUDr. J. Michálek, Ph.D., prezident ICCTI
10:45 – 11:15 Fyzioterapie a léčebná rehabilitace jako nedílná součást komplexní péče o pacienty s onemocněním pohybového aparátu
Mgr. Š. Hanušová Ph.D. a Bc. D. Schönfeldová, Centrum fyzioterapie, s.r.o.
11:15 – 11:45 Spolupráce odběrového a tkáňového zařízení při zpracování buněčného přípravku v režimu Zákona o tkáních a buňkách
RNDr. Z. Dudášová, Ph.D., Cellthera, s.r.o.
11:45 – 12:00 Využití elektronické databáze pro odběrové a tkáňové zařízení
Ing. T. Michálek, Cellthera, s.r.o.
12:00 – 13:00 Diskuse
13:00 Závěr Workshopu

© 2017 ICCTI. Mezinárodní konsorcium pro buněčnou terapii a imunoterapii | registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0012