Česky English

+420 511 181 555

info@iccti.org

6th ICCTI WORKSHOP

6th ICCTI WORKSHOP

MikroRNA V NÁDOROVÉ BIOLOGII

15. – 16. dubna 2014
Masaryk University Campus, Brno-Bohunice, Building A3, Czech Republic

PROGRAM

Den 1, 15. dubna 2014
PŘEDNÁŠKY
9:00 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:10 Ondřej Slabý
Zahájení workshopu – úvodní slovo
10:10 – 10:40 Ondřej Slabý
Nové trendy ve výzkumu mikroRNA u solidních nádorů
10:40 – 11:00 Jiří Šána
Dlouhé nekódující RNA jako slibné biomarkery u nádorových onemocnění
MikroRNA U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU
11:00 – 11:20 Petra Vychytilová-Faltejsková
Studium exprese genů podílejících se na biogenezi mikroRNA u pacientů s kolorektálním karcinomem
11:20 – 11:40 Jitka Mlčochová
Studium expresních profilů mikroRNA za účelem predikce odpovědi na cílenou anti-EGFR terapii u pacientů s kolorektálním karcinomem s nemutovanou variantou onkogenu KRAS
11:40 – 12:00 Petra Vychytilová-Faltejsková
Zapojení miR-215 do patogeneze kolorektálního karcinomu
12:00 – 12:20 Přestávka
MikroRNA U GLIOBLASTOMU
12:20 – 12:40 Jana Nekvindová
Globální expresní analýza mikroRNA identifikovala sadu 6-ti prognostických mikroRNA u pacientů s multiformním glioblastomem
12:40 – 13:00 Andrej Bešše
Globální expresní analýza mikroRNA u párových vzorků glioblastomů a jejich relapsů
13:00 – 13:20 Renata Kleinová
Analýza vybraných mikroRNA u glioblastomových kmenových buněk
13:20 – 15:00 Oběd
MikroRNA U RENÁLNÍHO KARCINOMU, ONKOUROLOGIE
15:00 – 15:20 Renata Héžová
MikroRNA jako diagnostické a prognostické biomarkery renálního karcinomu
15:20 – 15:40 Táňa Macháčková
Zvýšená hladina cirkulujících miR-378 a miR-210 v séru pacientů s renálním karcinomem
15:40 – 16:00 Hana Mlčochová
16:00 – 16:20 Renata Héžová
Nastavení základních metodických parametrů analýzy miRNA v moči jako potenciálních biomarkerů v onkourologii
16:20 – 16:40 Robert Iliev
Analýza exprese PIWIL proteinů a vybraných piRNA u renálního karcinomu
16:40 – 17:00 Přestávka
MikroRNA U KARCINOMU JÍCNU A KARCINOMU PRSU
17:00 – 17:20 Alena Kovaříková
Analýza vybraných mikroRNA ve vztahu ke klinicko-patologickým charakteristikám karcinomu jícnu
17:20 – 17:40 Jaroslav Juráček
Studium miR-505 u triple-negativního karcinomu prsu
17:40 – 18:30 Diskuse u kulatého stolu
18:30 – 18:40 Ukončení workshopu
Den 2, 16. dubna 2014
PRAKTICKÁ ČÁST
9:00 – 13:00 Demonstrace metod práce s mikroRNA

© 2017 ICCTI. Mezinárodní konsorcium pro buněčnou terapii a imunoterapii | registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0012